Da li vidite sebe kao lidera? Da li ste već bili u prilici da povedete tim ka zajedničkom cilju? Ili ste možda imali prilike da vidite kako dobre i loše osobine vođe tima utiču na rezultate?

Tokom treninga liderskih veština ćemo da odgovorimo na ova pitanja i otvorimo neka nova, tako što ćemo da:
– raščlanimo dobre i loše strane liderstva,
– istražimo najvažnije osobine, zadatke i sposobnosti vođe,
– otkrijemo ponekad teške, ali uobičajene situacije pri rukovođenju.

Ishodi treninga liderskih veština:
– Učesnici će naučiti šta je liderstvo
– Učesnici će naučiti o čemu treba da razmišlja vođa tima
– Učesnici će naučiti šta je motivacija
– Učesnici će naučiti kako da vode tim u specifičnim situacijama