Čiju radijsku emisiju najčešće slušate? Zašto? Koliko često sastavljate mejlove? Da li biste za sebe rekli da kvalitetno komunicirate? A kako stojite sa razmenom emocija? I da li je to uopšte bitno??
Ovo su samo neka od pitanja koja ćemo obraditi tokom četvoročasovnog treninga na temu komunikacionih veština. Participanti će imati priliku da učestvuju u praktičnim vežbama i testovima prošaranim konkretnim primerima iz svakodnevnog i poslovnog života.

• razmotrićemo vidove komunikacija i njihovu zastupljenost;
• razgovarati o pravilnom struktuiranju priče;
• osvestiti pretpostavke na osnovu kojih gradimo mišljenje;
• obratiti posebnu pažnju na komunikaciju u timu;
• upoznati se sa empatijom kao bitnim segmentom komunikacije.

Za kraj, povezaćemo obrađenu temu sa ostalim naslovima koji će polaznici obraditi tokom EESTEC Soft Skills Akademije.