Ne mogu rečima opisati svoje oduševljene nakon završene akademije. Akademija je svakako uticala na moj lični i profesionalni razvoj, jer već koristim sva znanja i veštine koje su mi pružene. Akademija mi je omogućila da sagledam stvari oko mene na malo drugaciji način, koji nisam umeo pre. Svestan sam da samo formalno obrazovanje koje stičemo na fakultetu nije dovoljno za stvaranje uspešne karijere. Neformalno obrazovanje, tj metode, tehnike, saveti, koje me je ova akademija pružila, predstavljaju veoma korisno i praktično znanje koje će svakako uticati na moj zivot i buduću karijeru, kao i na rad sa drugim ljudima.

 

Milan Gavrilović Prirodno- matematički fakultet

Znanja i iskustva koja su nam pružena na Soft Skills Akademy su neizostavni deo današnjeg poslovnog okruženja.

Uvidevši značaj ovih pitanja prijavila sam se za učešće na ovoj Akademiji sa velikim očekivanjima i veoma sam zadovoljna pruženim sadržajem i postignutim rezultatima.

Kroz različite treninge usavršila sam svoje organizacione sposobnosti i liderske veštine, a ponajviše sposobnosti rada u timu. Sve ove teme su prisutne u našim svakodnevnicama, ali ih nismo svesni ili nemamo vremena da o njima vodimo računa. Naše dugogodišnje obrazovanje u manjoj ili većoj meri zanemaruje ove teme, te kasnije i mi zaboravljamo na njih. Kroz treninge na Akademiji sam shvatila važnost „soft skills“ veština i potrebe za njihovim konstantnim usavršavanjem. Takođe, otkrila sam nove granice sopstvenih profesionalnih mogućnosti, sposobnosti i želja.

 

Ivana Bulatović Pravni fakultet

Seminar ličnih i profesionalnih veština je jedan od kvalitetnijih seminara za mlade ljude koji teže da razviju svoj maksimalni potencijal i spremni su na konstantno ulaganje u svoju ličnost.

Seminar mi je pomogao da bolje upoznam sebe kroz petodnevne treninge i aktivno učestvovanje u radionicama. Razmena mišljenja, ideja i stavova sa ostalim učesnicima akademije i sa predavačima mi je izuzetno pomoglo da sagledam probleme iz više uglova i proširim svoje vidike. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je SSA doprineo da otkrijem potencijale za koje nisam ni znala da posedujem, usavršim veštine i time povećam šanse za zaposlenje.

Zahvaljujući treninzima došla sam do zaključka da određivanje sopstvenih vrednosti predstavlja važan deo uspešnog planiranja karijere. Da je svako odgovoran za svoj profesionalni i lični razvoj i da se do cilja dostiže konstantnim učenjem, radom i željom da se steknu nova znanja.

Kao radoznale i mlade osobe stalnim učenjem i primenom stečenog znanja možemo lakše i sigurnije da donosimo odluke, što svakako zahteva određene veštine koje se mogu naučiti –  upravo te veštine sam naučila na SSA.

Mina Ćirić Rudarsko- geološki fakultet

Akademija za mene predstavlja jedno sjajno iskustvo pre svega zbog kvalitetnih i zanimljivih predavanja tokom kojih sam dobio dosta korisnih saveta. Kao učesnik ovog seminara uspeo sam da otkrijem mnoge svoje potencijale i razvijem svoje meke veštine o kojima nisam imao prilike da učim tokom osnovnih studija. Ove veštine će mi pomoći da se istaknem na tržištu rada kao i da bolje planiram svoju karijeru. Pored stečenog neprocenljivog iskustva uspostavio sam i kontakte sa ambicioznim studentima i vodećim konsalting kompanijama i sa Akademije nosim samo pozitivne uspomene. Osećam da je Akademija u meni pokrenula dugoročan pozitivan profesionalni i lični razvoj koji će doprineti ostvarenju mojih karijernih ciljeva. Moji utisci sa Akademije su odlični i jedva čekam da stečeno znanje uspešno primenim u praksi.

Ivan Starčević Saobraćajni fakultet

Svaki trening sa „Soft Skills Academy” znači mnogo svakom mladom profesionalcu na pragu karijere. Međutim, gledajući iz ličnog ugla mladog arhitekte, „Vremensko organizovanje” je najvažnija stvar za uspešnu profesionalnu budućnost, koja me, nadam se, čeka. Iz iskustva mi je poznato da projekat na kome radim nikada nema kraj, on teži savršenstvu, stremi ka nečem višem i boljem. Radi se danju, noću, i tako u krug. Nema pauze, odmora. Takođe, rokovi su sastavni deo posla.

Potrebno je uz dobru vremensku organizaciju što bliže doći do praga savršenstva, nedostižnog, ali ipak vidljivog. Upravljati vremenom u mom slučaju znači i potpuno upravljati projektom i njegovim ishodom.

Bilo koja struka, a naročito arhitektonska, više nije usko vezana za crtanje u birou. Bitno je ono više, sposobnost, kreativnost, inovativnost pojedinca da prepozna problem i reši ga na adekvatan način. A o tome ne pišu knjige, to se uči u praksi, putem treninga, seminara, usmeravanja energije na pravu stranu, u krajnjem slučaju – tokom celog života.

Seminar  „Soft Skills Academy” je znanje koje imam i koje sam stekla na istom izvajao na pravi način, a energiju koju posedujem preusmerio na pravu stranu. Sigurnija sam, samopouzdanija, a samim tim i jača nakon prisustva raznovrsnim i izuzetno korisnim treninzima. I to ne samo u profesionalnom, već i u personalnom smislu.

 

Nina Uljarević Student