Među većim brojem izuzetno organizovanih treninga u okviru Soft Skills Academy seminara, kao posebno interesantan i koristan izdvojio bih trening na temu upravljanja projektima. S obzirom na veliku važnost upravljanja projektima u današnjem poslovnom svetu i činjenicu da ranije nisam imao prilike da steknem znanja u ovoj oblasti, ovaj trening mi je privukao najviše pažnje i pre početka samog seminara. Da moja očekivanja budu na najbolji način ispunjena, postarao se predavač, Miro Smolović, koji je odlično strukturisanim izlaganjem, „živim“ primerima i vežbama, kao i podsticanjem diskusije, uspeo da jednu kompleksnu oblast s lakoćom približi polaznicima Akademije. Kroz upoznavanje sa osnovama upravljanja projektima, uvideo sam zaista široku primenljivost znanja i pristupa iz ove oblasti, kako u poslovnom okruženju, tako i u neformalnim situacijama. Osmišljenost treninga tako da akcenat bude ne samo na prenošenju znanja, već i na podsticanju razumevanja, na mene je ostavila dodatni pozitivan utisak. Smatram da su navedene dobre strane treninga „Upravljanje promenama“ dovele do toga da steknem celovitu i čvrstu osnovu za dalju nadogradnju znanja i veština u ovoj oblasti, ali i spremnost da s osećanjem kompetentnosti u budućnosti pristupim planiranju i koordinisanju projekata u svom profesionalnom okruženju.

 

Andreja Đorđević Filozofski fakultet

Pred treći „Soft Skills Academy“ , pregledao sam stranicu „Treninzi“, da vidim šta ću tačno čuti na seminaru. „Emocionalna inteligencija“, „Time management“, „Upravljanje karijerom“ samo su neki od odličnih treninga, nakon kojih sam video da sam doneo pravu odluku time što sam se prijavio. Ali, postojao je jedan trening, za koji sam mislio da će mi najviše doneti.

To je bio trening „Upravljanje projektima“, koji je držala kompanija PwC, i to iz više razloga:

·         U studentskoj organizaciji AIESEC sam učestvovao na mnogo projekata i želeo sam da saznam kako to radi jedna od najuspešnijih kompanija, u profesionalnom svetu

·         Dosta kolega je imalo priliku da prisustvuje njihovim edukacijama i bili su prezadovoljni

·         Pošto su jedna od najvećih kompanija, znao sam da ne može da bude loše

I nije bilo loše, šta više – bilo je odlično! Gospodin Smolović nam je na jednostavan način objasnio neke od tehnika koje koristi u svom poslu, podelio sa nama iskustva iz prakse i savetovao kako ovaj trening možemo iskoristiti na najbolji mogući način, kako bismo konstantno uspevali u našim projektima.

 

Nemanja Radojević Fakultet organizacionih nauka

Za Soft Skills Academy sam odlučila da se prijavim zato što smatram da je takav seminar odlična prilika za unapređivanje značajnih ličnih i karijernih veština, koje inače, nemamo prilike da steknemo putem formalnog školovanja. Moji utisci nakon završetka Akademije jesu da su očekivanja premašena i da me je sam rad na svakoj pojedinačnoj radionici obogatio za jedno novo iskustvo, iz kog sam dobila mnoštvo novih i korisnih informacija.

Prolaskom kroz treninge poput ovladavanja principima upravljanja vremenom i usavršavanjem svojih liderskih osobina vidim uspešno „postavljenu potporu” za svoje dalje angažovanje u pripremi Evropskog debatnog prvenstva, gde će biti potrebno upotrebiti čitav set veština pri organizaciji ovakve vrste dogadjaja i upravo primeniti naučene efikasne metode koje su mi treninzi Soft Skills Academy-je pružili. Takođe, praktičan rad tokom radionice „Rad u timu“ me je naučio da bolje prepoznam sve vitalne karakteristike jednog tima, kao i moguće načine kojima, kao individua, mogu da doprinesem, kako bi tim bio uspešan u izvršavanju svog zadatka.

Savladavanje „mekih“ veština, kroz pravilno raspoređene radionice, posvećene kako liderskom tako i timskom radu, doprinelo je mom razvoju, dopunjavanju i razumevanju „obe strane procesa“ koje će se tokom svakog budućeg rada preplitati.

Na ličnom planu, trening emocionalne inteligencije mi je pomogao da razumem kako mogu da poboljšam lični nivo emocionalne inteligencije i bolje shvatim njene društvene nadležnosti, a samim tim i primenu njenih uloga u svakodnevnom životu.

Druženje sa polaznicima Akademije, sa kojima sam ostala u kontaktu i po završetku seminara, verujem da će izgraditi ne samo čvrsta prijateljstva već i stvoriti atmosferu za buduću razmenu, saradnju i realizaciju novih ideja u budućnosti.

Zahvalna sam organizaciji EESTEC-a na uspešnom ostvarenju jednog ovakvog programa, koji je omugućio mladim studentima poput mene da dobiju dodatno znanje, neophodno za dalje profesionalno usavršavanje i napredak.

 

Sonja Mirković Fakultet političkih nauka

Sa ponosom želim da istaknem da je ’’Soft Skills Academy’’ veoma pozitivno i korisno uticala na mene i moja razmišljanja, kao na usavršavanje na ličnom i profesionalnom planu. Ova akademija je za mene jedan vrlo kvalitetan seminar koji je zahvaljujući svojim treninzima različitih ”mekih” veština znatno unapredio moje komunikacione sposobnosti, psihičke osobine, navike i prethodno znanje podigao na viši nivo. Želim da istaknem i to da mi je SSA predstavljao veliki izazov kao i veoma lepo i poučno iskustvo.

Susrela sam se sa različitim atraktivnim radionicama značajnim za moj akademski razvoj i organizaciju. U interakciji sa ostalim učesnicima naučila sam da se izborim za svoju individualnost. Stekla sam veštine potrebne za razumevanje životnog ciklusa projekta, kao i principe bitne za kreiranje i upravljanje karijerom. Pored navedenog, ono što je posebno značajno za mene lično jeste to što sam naučila koliko je važna uloga emocionalne inteligencije u svakodnevnom životu, kao i zašto je bitno uputiti konstruktivnu kritiku. Poznavanjem razlikovanja emocija lakše ću se suočavati sa problemima i neke situacije neće mi izgledati nerešivo. Pohađanje ovog seminara predstavlja veliku motivaciju za dalje usavršavanje moje buduće karijere. Moja očekivanja pre dolaska na ovaj seminar ispunjena su u potpunosti.

 

Jovana Milić Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Ako bih počeo da nabrajam sve pojedinosti koje sam saznao na treninzima Akademije, listi ne bi bilo kraja. Moje viđenje jeste da učenje svih veština te tako i “mekih”, predstavlja dugotrajan proces. Konkretno što se tiče “mekih” veština, potrebno je naći se u određenom okruženju, situaciji te ih polako usvajati i tako se konstanto usavršavati. Ono što smo uspeli tokom pet dana trajanja Akademije da čujemo, na mene je delovalo tako što mi je proširilo vidike, dalo odgovore na mnoga pitanja, tako što me je podstaklo da razmišljam o čemu ranije nisam, kao i da sagledam probleme i rešavanje istih iz nešto drugačijeg ugla. Akademija je doprinela mom ličnom razvoju jer sam uspeo da razgraničim, da uobličim ono što sam već znao, nešto što samo načuo da proširim, kao i da izgradim novo. To novo će stalno biti podložno daljem usavršavanju i radom na sebi, kako na bolje tako i na onim slabije izgrađenim veštinama.

 

Zlatko Đorđević Medicinski fakultet