Satnica

Petak

Subota

Nedelja

11:00-13:00

/

Emocionalna inteligencija – Grupa 1

Kako izgraditi dobre i rešiti se loših navika – Grupa 2

Nenasilna komunikacija – Grupa 1

Prezentacione veštine – Grupa 2

13:00-14:00

/

PAUZA

PAUZA

14:00-16:00

/

Kako izgraditi dobre i rešiti se loših navika – Grupa 1

Emocionalna inteligencija – Grupa 2

Prezentacione veštine – Grupa 1

Nenasilna komunikacija – Grupa 2

16:30-17:00

Svečano otvaranje

/

/

17:00-20:00

Timski rad – Obe grupe

/

/