Participanti

  Ime i prezime Fakultet Grupa 1. Ivana Arsić Fakultet političkih nauka 1 2. Sandra Nedimović Filološki fakultet 1 3. Marko Lazić Elektrotehnički fakultet 1 4. Vanja Jovanović Fakultet organizacionih nauka 1 5. Ida Pilman Saobraćajni fakultet, odsek za logistiku 1 6. Stefan Perisic Poslovni fakultet 1 7. Maja Grubišić Biološki fakultet 1 8. Ivana…

Participanti

  Ime i Prezime Fakultet Veljko Bogosavljević Fakultet organizacionih nauka Biljana Borovac Pravni fakultet Nikola Burić Univerzitet Megatrend Milan Cvjetković Elektrotehnički fakultet Jelena Cvrkotić Fakultet organizacionih nauka Stefan Dikić Pravni fakultet Marijana Đoković Ekonomski fakultet Marko Đorđević Fakultet za uslužni biznis Tatjana Glogovac Filološki fakultet Žaklina Gojak Fakultet političkih nauka Andreja Ignjatović Fakultet organizacionih nauka…