Organizator

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope Lokalni komitet Beograd – EESTEC LC Belgrade. (Istek LK Beograd)   Udruženje studenаtа elektrotehnike Evrope Istek (EESTEC) osnovаno je 1986. godine. Po svojoj prirodi je аpolitičnа, volonterskа i neprofitnа orgаnizаcijа, kojа okupljа studente iz 27 evropskih zemalja orgаnizovаnih u 53 lokаlna komitetа. Lokаlni komitet (Lk) Beogrаd je 2000. godine nа Kongresu…

Soft Skills Academy

  Soft Skills Academy, seminar ličnih i profesionalnih veština, održaće se u periodu 12  – 16. aprila 2011. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije i Računskog centra pri Elektrotehničkom fakultetu. Cilj ovog seminara je da omogući studentima fakulteta u Beogradu da kroz niz besplatnih treninga unaprede veštine koje im mogu pomoći u izgradnji uspešne karijere….

Participanti

  Ime i prezime Fakultet Grupa 1. Ivana Arsić Fakultet političkih nauka 1 2. Sandra Nedimović Filološki fakultet 1 3. Marko Lazić Elektrotehnički fakultet 1 4. Vanja Jovanović Fakultet organizacionih nauka 1 5. Ida Pilman Saobraćajni fakultet, odsek za logistiku 1 6. Stefan Perisic Poslovni fakultet 1 7. Maja Grubišić Biološki fakultet 1 8. Ivana…

Participanti

  Ime i Prezime Fakultet Veljko Bogosavljević Fakultet organizacionih nauka Biljana Borovac Pravni fakultet Nikola Burić Univerzitet Megatrend Milan Cvjetković Elektrotehnički fakultet Jelena Cvrkotić Fakultet organizacionih nauka Stefan Dikić Pravni fakultet Marijana Đoković Ekonomski fakultet Marko Đorđević Fakultet za uslužni biznis Tatjana Glogovac Filološki fakultet Žaklina Gojak Fakultet političkih nauka Andreja Ignjatović Fakultet organizacionih nauka…