Vera Milovanović

 Vera Milovanović

Glavni organizator

milovanovic.veraa@gmail.com

 

Nikola Vukomanović

Nikola Vukomanović

Koordinator za odnose sa javnošću

vukomanoviccn@gmail.com

Lazar Marinković

Lazar Marinković

Koordinator za odnose sa kompanijama

lazar.marinkovic98@gmail.com

Mladen Kljajić

Mladen Kljajić

IT koordinator

mladen98@gmail.com

Ana Đukić

Ana Đukić

Koordinator za logistiku

anadjukic.ssa@gmail

 

Rastko Karajović

Rastko Karajović

Koordinator za promocije

karajovicrastko@gmail.com

 

Kristina Babić

Kristina Babić

Koordinator za publikacije

kristina.babic98@gmail.com

Istek LK Beograd

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd

PIB: 102226724

Matični broj: 17329588

Žiro račun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd