Na ovoj starnici nalazice se slike sa promocija i radnih dana akademije.