Participanti

Categories: U?esnici

  Ime i prezime Fakultet Grupa
1. Ivana Arsić Fakultet političkih nauka 1
2. Sandra Nedimović Filološki fakultet 1
3. Marko Lazić Elektrotehnički fakultet 1
4. Vanja Jovanović Fakultet organizacionih nauka 1
5. Ida Pilman Saobraćajni fakultet, odsek za logistiku 1
6. Stefan Perisic Poslovni fakultet 1
7. Maja Grubišić Biološki fakultet 1
8. Ivana Topalović Fakultet organizacionih nauka 1
9. Danka Ranđelović Ekonomski fakultet 1
10. Ivana Babić Fakultet političkih nauka 1
11. Stanko Tadić Matematički Fakultet u Beogradu 1
12. Bojana Šumarac Ekonomski Fakultet 1
13. Ana Djuričić Gradjevinski fakultet 1
14. Marija Srećković Filozofski fakultet, andragogija 1
15. Milan Prnjić Fekultet bezbednosti, Menadžment ljudskih resursa 1
16. Filip Filipić Fakultet organizacionih nauka 1
17. Nikola Prokopić Elektrotehnički fakultet 1
18. Lidija Bojović Pravni Fakultet 1
19. Nikola Lukić Elektrotehnički fakultet 1
20. Andrea Mutic Turisticki i hotelijerski menadzment 1
21. Jelena Bogdanić Fakultet organizacionih nauka 1
22. Marko Aleksic Visoka IKT 1
23. Dusan Cucurevic Filozofski fakultet 1
24. Jelena Jevtić Ekonomski fakultet 1
25. Valentina Tesic Ekonomski fakultet 2
26. Nevenka Gobeljić Fakultet političkih nauka 2
27. Bosko Knezevic Fakultet političkih nauka 2
28. Jelena Ruso Fakultet organizacionih nauka 2
29. Marko Konjevoda Elektrotehnički fakultet 2
30. Jasminka Adzic Medicinski fakultet 2
31. Dalibor Jakšić Elektrotehnički fakultet 2
32. Milena Milićević Filološki fakultet 2
33. Jovan Vujović Fakultet Organizacionih Nauka 2
34. Marija Smuđa Filozofski fakultet 2
35. Maja Krsmanović Saobraćajni fakultet, smer za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže 2
36. Melinda Emini Filoloski fakultet 2
37. Tijana Mitanoski fakultet organizacionih nauka 2
38. Mateja Živadinović Arhitektonski fakultet 2
39. Milica Đurđević Ekonomski fakultet (Međunarodne finansije) 2
40. Nina Kosanovic FON 2
41. Petar Jordan Zivkovic Poslovni fakultet, departman za poslovnu ekonomiju 2
42. Petar Lojanica Gradjevinski 2
43. Milica Ivanović Tehnološko-metalurški 2
44. Milovan Blagojević ETF 2
45. Ivana Vasiljevic Fakultet politickih nauka 2
46. Milica Riboškić Ekonomski fakultet 2
47. Vuk Mirčetić Pravni fakultet 2
48. Nemanja Kisić Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment 2
49. Nina Rsumovic Elektrotehnicki fakultet 2
Author: ETFovac


Leave a Reply