Četvrtak, 16.5. Petak, 17.5. Subota, 18.5. Nedelja, 19.5.
I+II grupa I+II grupa I grupa II grupa I grupa II grupa
10:00 – 10:30 Emocionalna inteligencija – Dragutin Oreški Upravljanje vremenom – Andriana Takić i Marija Milanović Prezentacione veštine – Marina Obrenović i Simona Šutić Upravljanje stresom – Milica Stanković
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30 Svečano otvaranje
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30 Asertivna komunikacija – PwC
12:30 – 13:00 Pravljenje CV-ja – Miroslav Lončarević
13:00 – 13:30 PAUZA
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30 PAUZA PAUZA Upravljanje stresom – Milica Stanković Prezentacione veštine – Marina Obrenović i Simona Šutić
14:30 – 15:00 Timski rad – Miloš Denić PAUZA
15:00 – 15:30 Upravljanje vremenom – Andriana Takić i Marija Milanović Emocionalna inteligencija – Dragutin Oreški
15:30 – 16:00 Komunikacione veštine – Tamara Kovačević, Teodora Pavlović
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 Sesija zatvaranja
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Raspored možete preuzeti u pdf formatu sa linka.