Utorak 15.05.
 
Sreda 16.05.
Četvrtak 17.05.
Petak 18.05.
Subota 19.05.
10h Svečano
otvaranje
10-14h
Efektivan
feedback
Nevena Bajković
Milica Ćirić

Pisanje CV-a
i
razgovor za posao
Maja Vukojević
Marija Paunović

Upravljanje
vremenom
Jelena Filipović
Jovana Todorov

Principi
ubeđivanja
Nenad Perčić
14-15h
Pauza
Pauza
Pauza
Pauza
12h Team building
Miloš Denić
15-19h
Liderstvo
Jelisaveta Ilić
Marina Obrenović

Upravljanje
konfliktima
Milan Ristovski
Emocionalna
inteligencija
Dragutin Oreški
Prezentacione
veštine
Milica Stupar

Na ovom linku se nalazi raspored u pdf formatu!