Kontakt

Categories: Kontakt

 

EESTEC LK Beograd:
Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Beograd

Naziv: Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Lokalni komitet Beograd
Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
PIB: 102226724
Maticni broj: 17329588
Žiro racun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd

Glavni organizator
Milica Stupar
+381(0)64 222 99 37
milica.stupar@eestec.etf.rs

Koordinator za odnose sa kompanijama
Jelena Mojašević
+381(0)64 294 64 22
jelena.mojasevic@eestec.etf.rs

Koordinator za odnose sa javnošću

Nina Tatomir

+381(0)61 323 40 47
nina.tatomir@eestec.etf.rs

Koordinator za promocije

Nevena Blažić
+381(0)64 377 26 37
nevena.blazic@eestec.etf.rs

Koordinator za informacione tehnologije

Marko Lazić
+381(0)64 24 36 369
marko.lazic@eestec.etf.rs

Koordinator za publikacije

Milica Stanković
+381(0)64 363 64 74
milica.stankovic@eestec.etf.rs

Koordinator za logistiku

Slaviša Milovanović
+381(0)60 704 19 88
slavisa.milovanovic@eestec.etf.rs

Author: ETFovac


Leave a Reply