Ljubica Perić

 Ljubica Perić

Glavni organizator

ljubica.peric95@gmail.com

Tanja Jovanović

Tanja Jovanović

Koordinator za odnose sa javnošću

tanja.jovanovic.eestec@gmail.com

Jana Vukićević

Jana Vukićević

Koordinator za odnose sa kompanijama

jana.vukicevic.eestec@gmail.com

Milica Milošević

Milica Milošević

IT koordinator

milica.milosevic2906@gmail.com

Luka Elez

Luka Elez

Koordinator za logistiku

luka.elez.eestec@gmail.com

Ivana Stepanović

Ivana Stepanović

Koordinator za promocije

ivana.stepanovic.eestec@gmail.com

Stefan Hadžović

Stefan Hadžović

Koordinator za publikacije

stefan_h7@hotmail.com

 

 

Istek LK Beograd

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd

PIB: 102226724

Matični broj: 17329588

Žiro račun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd